Štefić Igor 098/828-964

Štefić Ivan 098/823-772

Brodarska 14, 40328 Donja Dubrava, 040/688-431

K. Domagoja 69, 48000 Koprivnica, 048/492-725